OTKS  LJUBLJANA
Kotnikova  8
ODGOVORNE OSEBE KLUBOV IN MOBI
Kegljaški klub  Hidro Medvode
Odg.oseba : Tomaž Kernič, Pestotnikova  8
D.Š. 30194571    tel.mobi 041 570654
Kegljaški klub  Delo 
Odg.oseba, Srečo  Knafelc, Krvava peč  7, 1314  ROB
D.Š. 19880987  tel.mobi 041289 417
Kegljaški klub  Medvode
Odg.oseba : Branko Cedilnik, Čarmanova 10,1215  Medvode
D.Š. 79344631  tel.mobi 040 359 995
Kegljaški klub  Poštar
Odg.oseba: Kegljaški klub Poštar, Cesta v mestni log 81, Ljubljana
D.Š. 23255722  Mile Perišič
ŠKD  RTV Slovenija
Odg.oseba : Franc  Krivec, Brodarjev  trg  4
D.š. 24392839  tel. Mobi 041 370 070
Kegljaški klub  Gobar 
Odg.oseba:  Brane  Turk, Litostrojska 13, Ljubljana 
D.Š. 117133291
Kegljaški klub  Taborska  jama
Odg.oseba : Zoran Kolenc  Pšata 46b,  Dol pri Ljubljani
D.Š. 28250125  tel. Mobi 041 945 784
Kegljaški klub  Mesarji
Odg.oseba : Ignac  Blatnik,  Selska  ulica 46, 1291  Škofljica 
D.Š, 84565411  tel.  Mobi  041 788 692
Kegljaški klub  Ograjca  
Odg.oseba:  Blaž  Jerman, 030 6688 76 , blazjerman@gmail.si