OBMOČNA KEGLJAŠKA Ljubljana 12.03.2019
SKUPNOST LJUBLJANA
Kotnikova  8
Zadeva:  RAZPIS PRVENSTVA POSAMEZNO ZA MOŠKE IN ŽENSKE
1. Tekmovanje bo dne 26. in 28.marca 2018.
MOŠKI - Kegljišča Maks Perc in Medvode
ŽENSKE - Kegljišče Kamnik in Staničeva
2. Na državno prvenstvo, ki bo 02. in 03.aprila 2019 se iz naše
OTKS Ljubljana uvrsti:
ŽENSKE 5 tekmovallk
MOŠKI 10 tekmovalcev in Hafnar Damjan
3.  Igra se v disciplini 2 X 120 metov.
4.  Štartnina  za oba nastopa je 20,00 EUR, ki se vplača 
glavnemu sodniku na prvem nastopu.
5. Prijave sprejemam do petka 16.marca 2019 na moj mail.
Športni pozdrav !
predsednik OTKS Ljubljana:
Bojan Dremelj